KERSTMIS

Op 25 en 26 december vieren de christenen dat Jezus geboren is. We weten niet precies op welke dag Jezus geboren is. Heel lang geleden hebben de mensen van de kerk besloten om het op deze datum te vieren. Het is een donkere tijd in het jaar. Op 25 december vierden de Germanen een natuurfeest, de winterzonnewende. Men vierde dat langzaam de zon weer terug kwam. Voor christenen is Jezus het Licht van de wereld die de duisternis verdrijft.

Zoon van God
Christenen geloven dat God zelf op aarde werd geboren. God wilde zelf mens worden en voelen wat dat betekent. In Jezus is God mens geworden. Jezus is zowel mens als God. Daarom wordt hij de Zoon van God genoemd en zijn geboorte vieren we met Kerstmis.

Oosterse christenen
De christelijke kerken in het oosten vieren de geboorte van Jezus op een andere datum, namelijk op 6 januari. Dan vieren we ook het feest van Driekoningen. De oosterse christenen herdenken dan de geboorte van Jezus, maar tegelijk ook dat hij gedoopt werd (hij was toen al volwassen). Bij de doop van Jezus maakte God aan de wereld bekend dat Jezus zijn Zoon was. Jezus is de echte koning, alle andere koningen komen hem hulde brengen.

Kerstboom
Veel mensen zetten een kerstboom in hun huis, die ze met allerlei kerstballen, lichtjes en linten versieren. Ook in winkels en op stations zie je kerstbomen. En ook in de kerk. Toch heeft de kerstboom eigenlijk niets met het christelijke kerstfeest te maken. Het heeft te maken met het oude natuurfeest van de Germanen. De dennenboom die altijd groen blijft, geeft de mensen hoop dat er een einde komt aan de donkere dagen en dat de natuur weer gaat bloeien en groeien.

Kerststal
De eerste die een kerststal in een kerk neerzette was Franciscus van Assisi in het jaar 1223. Meer over de beelden in de kerststal en over kerststallen uit verschillende landen, kun je lezen en zien in:

Meer weten:

Missio Nederland 2013