Christenen en moslims samen

De meeste mensen in Niger zijn moslim, ongeveer 90 procent van alle inwoners. Er wonen ook christenen. In Nigeria is ongeveer de helft van de mensen christen en de andere helft is moslim. Het is niet altijd makkelijk om met zoveel verschillende mensen in vrede samen te leven. Jammer genoeg ontstaat er soms oorlog tussen verschillende groepen. Daardoor moeten mensen vluchten. Ook kinderen. Ze moeten alles achterlaten en komen vaak terecht in een vluchtelingenkamp waar ze in tenten of hutten moeten wonen.

 

 

Daarom proberen mensen van de kerk, zusters, priesters, paters en bisschoppen om de mensen met elkaar te laten praten in plaats van te vechten. Zij willen vrede brengen. En als mensen dan toch moeten vluchten voor de oorlog of de honger dan zorgen zij dat er opvang is, eten en medicijnen. En dat de kinderen naar een school kunnen gaan. Ze helpen de mensen om de moed niet te verliezen.

Missio Nederland, 2020
Foto: H. Schwarzbach