Goede God,
Open onze oren,
zodat wij de woorden horen
die vertellen van uw liefde.

Open ons hart,
zodat de zorgen en noden
van onze medemensen
ons kunnen raken.

Open onze handen,
zodat we ze kunnen uitstrekken
om vrede te sluiten.

Open onze mond,
zodat we kunnen vertellen
over uw daden en verhalen.

Open onze ogen,
zodat we in de verte kunnen kijken
en in onze medemensen
onze zusters en broeders zien.
© Teksten: Missio Schweiz / Missio Nederland
© Foto’s: Missio Schweiz