Waarom deze website?
De website missiokids.nl is een initiatief van Missio, de Pauselijke Missiewerken. Het is een vervolg op de website klap.net die nu niet meer bestaat. Na opheffing van het papieren tijdschrift KLAP werd het tijd voor een vernieuwde website. Meer over KLAP.

Met deze website wil Missio kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar bewust maken van de leefsituatie van kinderen elders in de wereld. Die situatie omvat het hele leven: economisch, politiek, cultureel, sociaal, religieus. Ons leven, ons handelen, ons doen en laten heeft invloed op anderen elders in de wereld.

Onze inspiratie
Wij gaan uit van de overtuiging dat de wereld ons gegeven is door God. Het is aan ons die wereld tot een mooie en leefbare wereld te maken voor iedereen. We kunnen dat echter alleen maar doen binnen onze mogelijkheden en onze beperkingen van het mens-zijn.
Onze inspiratie vinden wij in Jezus van Nazareth die in zijn woorden en handelen de blijde boodschap van het Rijk van God heeft verkondigd.
Wij hopen dat kinderen vanuit dat bewustzijn hun handelen richting geven naar het voorbeeld van Jezus van Nazareth.

Doel van de website
Kort gezegd wil Missio met behulp van deze website bij kinderen een missionair bewustzijn bevorderen en sociaal engagement stimuleren.

Inhoud van de website
Op deze website is daarom informatie te vinden over allerlei landen, over de wereldreligies, hun rituelen en feesten. Er staan verhalen op om zelf te lezen of voorgelezen te worden, boeken- en filmtips. Omdat Missio een katholieke organisatie is, neemt het christendom verhoudingsgewijs een groot deel van de website in. Zo is er ook informatie te vinden over de geschiedenis van de missie en missionarissen. Ook verschillende heiligen komen aan bod, overigens niet alleen uit het christendom.

Thuis en op school
De kinderen kunnen zelf van alles vinden op de website. Aan de hand van een van de missiokids gaan ze de stad verkennen. Dat kan thuis, maar ook heel goed op school tijdens de lessen wereldoriŽntatie of godsdienst / levensbeschouwing. De informatie van de website is goed bruikbaar voor spreekbeurten.

Reageren?
Wilt u reageren op de website of heeft u een vraag? Maak dan gebruik van het contactformulier.
 


© Missio Nederland, 2013