Missio, officieel geheten de Pauselijke Missie Werken, is het internationale solidariteitsfonds van de Rooms - Katholieke Kerk.

Visie
Missio werkt vanuit de volgende visie:
In de voetsporen van Jezus de ander tegemoet gaan
en samen zoeken naar wegen
om Gods rijk van gerechtigheid, vrede en welzijn te bespoedigen.

Missie

Missio wil een brug zijn tussen parochies en bisdommen wereldwijd.
Samen willen wij als gelijke partners werken aan een betere wereld,
ons geloof met elkaar delen
en in dialoog treden met andere godsdiensten en culturen.

Taken
Missio heeft twee belangrijke taken:
1. Het bevorderen van een missionair bewustzijn bij de katholieke gelovigen in Nederland
2. Het financieel ondersteunen van armlastige parochies en bisdommen in de derde wereld

Activiteiten

1. Wereldmissiemaand
Elk jaar wordt in oktober speciale aandacht besteed aan parochies wereldwijd. Ieder jaar staat een bepaald land centraal. Wij willen hiermee de gelovigen steunen met ons gebed en met de collecte op Missiezondag.

2. Missiezondag
Op de voorlaatste zondag in oktober viert de katholieke kerk over de hele wereld Missiezondag. Er wordt gecollecteerd voor het werk van parochies in de derde wereld. Missio biedt preek- en liturgiesuggesties aan voor die zondagsviering. Tevens verschijnt er divers informatiemateriaal.

3. Wereldmissiedag van de kinderen
Het eerste weekend in oktober vieren we Wereldmissiedag van de kinderen, om solidariteit tussen kinderen wereldwijd te bevorderen. In de vieringen is er een collecte en kinderen kunnen zelf sparen in speciale spaarzakjes. Missio geeft suggesties voor de gezinsviering en kinderwoorddienst.

4. Actie Kinderkans
Vanouds steunt Missio kinderen in nood. Vooral die kinderen in de meest kwetsbare omstandigheden, zoals ziekte, armoede, geen scholing. Missio wil hen een menswaardige toekomst bieden en steunt diverse kinderprojecten.
 

5. Steun een student
Voor de opleiding van priesterstudenten, catechisten en parochievrijwilligers is in de derde wereld niet voldoende geld. Missio zorgt dat deze mensen kunnen studeren, zodat de kerk toekomst heeft.

Publicaties

Kerk Wereldwijd
Een kleurrijk magazine met interviews, reportages en verhalen van mensen uit de derde wereld. Mensen die in moeilijke omstandigheden iets moois van hun leven proberen te maken.

Missio Berichten
Vijf maal per jaar verschijnt onze donateurskrant: Missio Berichten. Speciaal voor onze donateurs met informatie over projecten die Missio in de derde wereld ondersteunt.

Meer info op de website www.missio.nl