Disclaimer en Privacy Statement

Missio Pauselijke Missiewerken Nederland en haar medewerkers doen hun uiterste best om zorg te dragen voor nauwkeurige, complete en up-to-date informatie op de website. Ondanks dat uiterste zorgvuldigheid wordt betracht, kunnen we niet garanderen dat de informatie altijd correct en volledig is. Missio Pauselijke Missiewerken Nederland aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Aan de op de website gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. De juistheid en volledigheid van de op deze websites gepresenteerde informatie kan Missio Pauselijke Missiewerken Nederland niet garanderen.

Auteursrecht
Missio Pauselijke Missiewerken Nederland spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, handelsnamen, merken en logo’s te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

© Missio Pauselijke Missiewerken Nederland
Alle auteursrechten ten aanzien van de inhoud van onze website zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Overname van artikelen, teksten, foto’s, filmmateriaal en alle overige content van onze website is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming.

Privacy Statement

Contactformulier
Op de website www.missiokids.nl kun je een contactformulier invullen als je een vraag of een opmerking hebt. Je e-mailadres dat je daar invult wordt door Missio Pauselijke Missiewerken alleen gebruikt om je een antwoord te kunnen sturen op je vraag of opmerking.
Dit e-mailadres met je vraag slaan wij op in een bestand, om bij te kunnen houden hoeveel vragen en welke vragen er gesteld worden. Dit bestand (inclusief je e-mailadres) wordt na 1 jaar verwijderd.

Google Analytics
Missio maakt op haar website www.missiokids.nl gebruik van Google Analytics-cookies. Daartoe heeft Missio een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Hiermee kan Missio inzicht verkrijgen in het aantal bezoekers van de website, het tijdstip van bezoek, welke pagina’s bezocht worden en hoe lang. Het laatste octet van het IP-adres hebben wij gemaskeerd. Het ‘gegevens delen’ hebben wij uitgezet. Ook maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.