Onze Vader in het Wolof
(Senegal)

Sunu Bay
bi ci assaman
na satur sela
na sa ngur dika
lo beugy
na am
ci suf naka ca assaman
may nut tey
suner dunda ngir kunéka
te bahal nu suner ton
naka lanu baale na nu ton
te bunu bayi
nu taabi ci belis
wande musal nu
ci lu bon
amen
Onze Vader
die in de hemel zijt
uw naam worde geheiligd
uw rijk kome
uw wil geschiede
op aarde
zoals in de hemel
geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun
schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwaad
want van u is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid
amen