Help kinderen in Noordoost-India

Ik hoor uw liedLieve God,
ik hoor uw stem.
Overal waar ik ga,
hoor ik uw woord.
In de lucht en in de wind,
in het ruisen van de bladeren aan de boom
en in het kabbelen van een beekje
hoor ik uw lied.
Amen. 

Missio Nederland, 2019
Fotos: H. Schwarzbach