Ken je de uitdrukking: ‘je bent een ongelovige Thomas’? Dat zeggen we van iemand die iets niet wil geloven, voordat hij het zelf heeft gezien. Die uitdrukking komt uit de Bijbel. Thomas was een apostel, een leerling van Jezus.

de ongelovige ThomasDe ongelovige Thomas
Het verhaal over Thomas kun je vinden in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 20, verzen 24-29. Na zijn dood verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Hij is uit het graf opgestaan. De apostel Thomas was er op dat moment niet bij. De andere apostelen hadden Jezus gezien, maar Thomas geloofde niet dat Jezus was opgestaan uit het graf. Hij zei dat hij de opstanding van Jezus pas wilde geloven als hij de wonden van de spijkers in de handen van Jezus zou zien en zijn vinger erop kon leggen.

Acht dagen later verscheen Jezus opnieuw aan zijn leerlingen en liet hen de wonden aan zijn handen zien en aanraken. Nu was Thomas er wel bij. Pas toen hij de littekens had aangeraakt, geloofde hij dat Jezus was opgestaan uit de dood. En hij schaamde zich voor zijn ongeloof. Jezus zegt tegen Thomas: “Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven”.

Legende
Over de heilige Thomas zijn later veel legendes verteld, zoals over bijna alle heiligen. Thomas zou naar India gegaan zijn om daar als missionaris het christendom te brengen. Nu nog zijn er christenen in India die zich de Thomaschristenen noemen, omdat hun geloofsgemeenschap ooit lang geleden gesticht zou zijn door de apostel Thomas.
Op 3 juli is de feest- en gedenkdag van de heilige apostel Thomas.© Missio Nederland, 2016