Misschien heb je wel eens van Sint Maarten gehoord. Of ga je op 11 november zelf met een lampion langs de huizen en zing je dit liedje:

Sinte Maarten ’t is zo koud
Geef me een kooltje of wat hout
Geef me een appel of een peer
Dan kom ik ’t hele jaar niet weer.


Maar wie was deze heilige Maarten eigenlijk? Zijn Latijnse naam is Martinus en hij leefde in de vierde eeuw. Het bekendste verhaal over hem is het verhaal dat hij zijn mantel deelt met een bedelaar.

Maarten was soldaat in het leger van de Romeinen en in een heel koude winter moest hij in de stad Amiens in Frankrijk zijn. Bij de stadspoort zag hij een bedelaar zitten, die alleen wat vodden aan zijn lijf had. De arme man had het heel erg koud. Hij smeekte om een aalmoes. Maarten had pas kort geleden over Jezus gehoord en wilde net als Jezus goed doen voor de armen. Maar wat moest Maarten doen? Zijn soldatenmantel was niet van hem, maar van het leger, die kon hij niet weggeven. Maar niemand had iets gezegd over een stuk van zijn uniform! Met zijn zwaard sneed hij zijn dikke soldatenmantel in twee stukken. De ene helft gaf hij aan de bedelaar, de andere helft sloeg hij zelf weer om zich heen.

Die nacht droomde Maarten dat hij Jezus zag. En Jezus droeg in die droom de helft van zijn mantel die hij aan de bedelaar had gegeven. ‘Dank je voor de helft van de mantel die je mij gegeven hebt’, zei Jezus in zijn droom. Toen besloot Maarten dat hij geen soldaat meer wilde zijn. Hij liet zich dopen en voortaan probeerde hij zoveel mogelijk arme mensen te helpen. Later werd hij bisschop van de Franse plaats Tours.

 

 


 

© Missio Nederland 2013