Franciscus is een van de bekendste heiligen. Niet alleen voor katholieken is hij belangrijk, ook veel mensen die niet katholiek zijn kennen Franciscus. Op 4 oktober herdenken wij zijn sterfdag. In de verhalen die over hem verteld worden, is hij een echte dierenvriend. Daarom vieren we op zijn sterfdag ook Dierendag.

Vrolijke Frans
Franciscus wordt geboren in Italië in het plaatsje Assisi in 1181. Zijn vader is een lakenkoopman en de zaken gaan goed. Franciscus heeft een gemakkelijk leventje en houdt van feesten, er is immers geld genoeg. Hij droomt ervan om ridder te worden. Maar in de oorlog wordt hij gevangen genomen en wordt ziek. Zijn vrienden laten hem in de steek.

Vertrouwen op God
Als Franciscus op een dag een wandeling maakt in de omgeving van Assisi komt hij bij een vervallen kerkje in San Damiano. Hij gaat naar binnen en ziet het grote kruisbeeld boven het altaar. Als hij daar zo op zijn knieën zit te bidden, is het net alsof Jezus op het kruisbeeld tegen hem praat. Hij hoort een stem: “Franciscus, herstel mijn huis”.
Franciscus vertrouwt niet langer op geld en mooie dingen, hij vertrouwt op God en kiest er voor om arm te leven, zoals Jezus. Hij gaat rondtrekken en vertelt de mensen over zijn liefde voor God en de schepping. Al gauw trekt hij mensen aan die hem willen volgen.

Dierenvriend
Over zijn liefde voor de schepping en vooral voor de dieren zijn veel verhalen verteld. Franciscus noemde alle schepselen zijn broeders en zusters. Er wordt zelfs verteld dat hij met de dieren kon praten. Soms wilden mensen niet naar hem luisteren, want ze vonden het niet leuk om te horen dat ze al hun bezittingen weg moesten geven. Daarom ging Franciscus maar voor de vogels preken. In de stad Gubbio, waar de mensen doodsbang waren voor een wolf, zorgde Franciscus ervoor dat de mensen vrede sloten met broeder wolf.

Zonnelied
Aan het eind van zijn leven, als hij heel erg ziek en zwak is, schrijft Franciscus zijn beroemde Zonnelied. Daarin dankt hij God voor de mooie schepping die Hij ons gegeven heeft. Franciscus spreekt over broeder zon en zuster maan. Wij zijn allemaal schepselen van God en allemaal broeders en zusters van elkaar.
Na zijn dood zijn de volgelingen van Franciscus verder gegaan. Ook nu nog zijn er volgelingen van Franciscus. Zij noemen zich franciscanen. Heel veel mensen zien Franciscus als een voorbeeldfiguur. Ook de paus heeft hem als voorbeeld gekozen en zijn naam aangenomen: paus Franciscus.

© Missio Nederland, 2014

Twee versjes over Franciscus


 
Sommigen vonden hem prachtig.
Anderen vonden hem zot.
Hij danste en preekte aandachtig,
liep in vodden uit liefde voor God.
Franciscus uit ’t stadje Assisi,
wat heeft hij veel mensen bekeerd!
Door zijn bidden, zijn armoe, zijn visie,
heeft hij ons de vrede geleerd!

© Marjet de Jong, 2014
Franciscus was een heilige die leefde voor de vrede.
Hij woonde in Italië, niet eens zo lang geleden.
Zijn kleding was eenvoudig en hij was een grote bidder.
Maar ooit was hij een rijke knul, een lolbroek en een ridder!
Hij voerde oorlog op zijn paard met andere soldaten.
Maar op een dag ontmoette hij een arme melaatse.
Hij werd ontroerd en zei: ‘Dag, broer’, en durfde hem te kussen.
Hij zag ineens de zon, de maan, de raven en de mussen!
Zo heeft Franciscus zich bekeerd en werd een vriend van Jezus.
Kom, doe je geld en wapens weg, wat overblijft is … vréde!

© Marjet de Jong, 2013
 

© Missio Nederland, 2014