De jonge Moeder Teresa - Agnes Gonxha BojaxhiuAgnes Gonxha Bojaxhiu wordt geboren op 26 augustus 1910 in Skopje in Macedonië. Haar familie is katholiek. Agnes gaat naar het lyceum en zingt in het koor. Ze leest veel over de Sloveense en Kroatische missionarissen in India. Op haar twaalfde komt bij haar voor het eerst het verlangen op om haar leven in dienst van Gods werk te stellen. Ze bidt veel en spreekt over deze gedachten met haar zus en haar moeder.

Zuster Teresa
Als ze 18 wordt, neemt ze haar beslissing. Ze wordt zuster, bij de zusters van Loreto, die zeer actief zijn in India.
Ze vertrekt op 25 september 1928 en reist naar het huis van de zusters, een abdij in de buurt van Dublin (Ierland). Agnes leert Engels en krijgt een eerste opleiding tot religieus leven. Ze kiest als naam zuster Teresa.


Naar India
Op 1 december start de overtocht naar India, het land waarvan ze droomt. Het is een lange en vermoeiende reis. Begin 1929 bereikt ze Colombo, dan Madras en uiteindelijk Calcutta. De reis gaat verder naar Darjeeling, aan de voet van de Himalaya waar de jonge zuster haar opleiding zal voltooien. Ze wordt naar Bengalen gestuurd om de zusters te helpen bij de ziekenverzorging en het opvangen van hongerende en hulpeloze moeders. Ze is getroffen door de eindeloze ellende die ze er ziet.

Calcutta
Later wordt ze naar Calcutta gezonden om een opleiding als lerares te volgen. Na het behalen van haar diploma wordt ze onmiddellijk benoemd als leerkracht. Ze wordt directrice van een middelbare school voor Bengaalse meisjes in het centrum van Calcutta. Vlak naast deze school ligt een van de grootste krottenwijken van Calcutta. De situatie van de mensen die daar wonen laat haar niet los. Samen met enkele meisjes van de school gaat zuster Teresa regelmatig naar ziekenhuizen, naar de krottenwijken en naar de armen.
 

Leven als de armen
Maar zuster Teresa wil niet alleen de armen dienen, ze wil zelf leven als de armen, wonen als de armen, hun lot helemaal delen. In augustus 1948 mag zuster Teresa de Loreto de gemeenschap verlaten op voorwaarde dat ze de geloften van zuiverheid, armoede en gehoorzaamheid naleeft. Ze is 38 jaar als ze de zusters vaarwel zegt. Ze kiest als nieuw habijt een goedkope witte sari met een blauwe rand.
Eerst gaat ze naar Patna bij de missiezusters een opleiding volgen voor verpleging. Terug in Calcutta trekt zuster Teresa door de krottenwijken en de straten. Ze spreekt met de armen en helpt hen met het wassen van hun baby’s en het verzorgen van hun wonden. Al vlug begint ze met een schooltje in de krottenwijk om de kinderen te leren lezen en schrijven.

 

Een nieuwe gemeenschap van zusters
Op een dag staat een van haar vroegere leerlingen bij haar. Dit meisje wil haar helpen en bij haar blijven. Maar moeder Teresa is realistisch en zegt: “Denk nog maar een beetje na voor je deze stap zet.” Later komt het meisje echter terug. Ze heeft haar beslissing genomen. Dit is het eerste meisje om zuster Teresa te helpen. Nu volgen ook andere meisjes. Zuster Teresa ziet hoe de groep groeit. Samen beginnen ze een nieuwe gemeenschap van zusters.
Steeds meer armen en zieken vragen om hulp, maar ook de bewondering voor de zusters en hun werk groeit.
De groep zusters wordt groter. In India worden ze de ‘Sisters of Charity’ genoemd.
In 1997 overlijdt Moeder Teresa in het moederhuis in Calcutta.


 

 

 

 

 


© Missio Nederland, 2013
Er is gebruik gemaakt van ‘Wereldwijs India’, een uitgave van Missio België.