Maria is de moeder van Jezus. In de bijbel staan enkele verhalen over Maria. Bijvoorbeeld het verhaal van de engel GabriŽl die haar vertelt dat zij moeder zal worden van een zoon, die Jezus zal heten. Natuurlijk ken je wel het kerstverhaal over de geboorte van Jezus. Maria en Jozef moeten naar Bethlehem reizen, maar vinden daar nergens onderdak. Daarom komen ze in een stal terecht waar Jezus wordt geboren.
Later als Jezus sterft aan het kruis, staat Maria bij haar stervende zoon te huilen van verdriet.


Kaarsje aansteken
Voor katholieke christenen is Maria heel belangrijk. In katholieke kerken vind je vaak een Mariakapel met een beeld van Maria. Je kunt er een kaarsje aansteken en bidden tot Maria. Veel mensen vinden dat God soms wel erg ver weg is, zo hoog en verheven. Maria staat veel dichter bij ons, ze is een moeder.

 

Maria in kerk in Addis Abeba, EthiopiŽ , © KNA    

 

Mariafeesten
Iedere heilige heeft een eigen feestdag. Maar Maria is zo belangrijk dat zij heel veel feestdagen heeft. Het belangrijkste en oudste Mariafeest wordt gevierd op 15 augustus, Maria Tenhemelopneming. Wij vieren dan dat Maria door haar zoon Jezus in de hemel is opgenomen bij God. Op 25 maart vieren katholieken het feest van Maria Boodschap. Dat betekent dat Maria van de engel GabriŽl de boodschap kreeg te horen dat zij de moeder zou worden van Jezus.
En er zijn er nog meer: Maria Moeder van God (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september).

 

 

 

 

Maria van Guadelupe
Op 9 december 1531 kwam de arme Indiaanse boer Juan Diego bij een heuvel aan in Guadelupe in Mexico-Stad. Plotseling hoorde hij zijn naam noemen. In een fel licht zag hij Maria als een jonge Indiaanse vrouw. Maria beloofde Juan Diego dat zij zijn volk altijd zou beschermen. Ze stuurde hem naar de bisschop, met de opdracht een kerk voor haar te bouwen. Maar de bisschop weigerde, hij wilde een bewijs dat de verschijning echt was. Juan ging terug naar de heuvel, waar Maria weer aan hem verscheen. En ineens bloeiden er mooie rozen, zomaar midden in de winter. Juan wikkelde de rozen in zijn mantel en nam ze mee naar de bisschop als bewijs. Toen hij zijn mantel openvouwde, vormden de bloemen op de mantel de afbeelding van Maria.

 

Meer verschijningen van Maria
Behalve het verhaal van de verschijning van Maria aan de Indiaanse boer, zijn er nog meer verhalen over Maria die verschijnt. Het bekendste is wel de verschijning van Maria aan Bernadette in Lourdes. Maar ook in Fatima in Portugal verscheen Maria en in La Vang in Vietnam.
Veel van die plaatsen waar Maria verschenen is, zijn bedevaartplaatsen geworden.

Meer weten:

 

 

 


 

© Missio Nederland 2013