Gebed uit de Filippijnen

Jezus, U maakt ons blij
U bent de grootste vriend
van kinderen.
U vertrouwt ons veel toe
en opent voor ons de mysteries van uw koninkrijk.
U heeft gezegd,
dat de volwassenen moeten worden zoals wij.
Wij danken U!

Heer, U weet hoe moeilijk het is,
in deze wereld uw boodschap te begrijpen
en ernaar te leven.
Help ons, de liefde van God de Vader te ontvangen,
die U aan de mensen kenbaar heeft gemaakt.

Maak ons allemaal, zoals U,
tot missionarissen van de vrede,
van de vergeving en van de liefde van God.
Open ons hart
voor de problemen van de mensen.
Wij willen U helpen
een nieuwe, rechtvaardige wereld te scheppen.
Amen.

(Overgenomen van Missio Oostenrijk)