RELIGIES


Wereldreligies
 


Janny van der Molen, Over engelen, goden en helden. Verhalen uit de grote wereldreligies.
Amsterdam, Ploegsma, 2007
ISBN 978 90 216 65269

Adam, Mohammed, Siddartha, Jezus, Vishnu, Maria, Ganesha … Het zijn allemaal belangrijke figuren uit de vijf grote wereldreligies. De verhalen uit de ene religie zijn woest en avontuurlijk, die uit een andere poëtisch en filosofisch. 


Erik Idema (sam.), Agastya drinkt de zee leeg; en andere verhalen uit de grote wereldgodsdiensten.
Amersfoort, Kwintessens NZV, 2008
ISBN 978 90 578 8207 4

In dit boek zijn verhalen uit de vijf wereldgodsdiensten (hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom, islam) naverteld. Door te lezen uit dit boek ontdek je dat alle godsdiensten een belangrijke overeenkomst hebben: de wereldgodsdiensten geloven in de kracht van het verhaal.

 


Christendom
 


Marita Nijenhuis (sam.), Veelkleurig licht; Verhalen uit het wereldwijde christendom.
Amersfoort, NZV Uitgevers, 2009
ISBN 978 90 6986 312 2

In dit boek staan 30 (voorlees)verhalen uit alle delen van de wereld. Ze vertellen over mensen die geïnspireerd zijn door de verhalen over Jezus en laten zien hoe die inspiratie vorm geeft aan hun leven. Hoe mensen moed vinden om in verzet te komen, om keuzen te maken tegen de stroom in en zo boven zichzelf uitstijgen, juist omdat ze door hun geloof bemoedigd en getroost zijn.


Boeddhisme
 


Maria van Donkelaar en Martine van Rooijen, Boeddha’s beestenboek.
Rotterdam, Asoka, 2009
ISBN 978 90 5670 181 9

Een boek vol dierenverhalen. Ontroerende verhalen, grappige, sprookjesachtige verhalen. En gaan ze nu eigenlijk over dieren of toch over de Boeddha?

 

 © Missio Nederland, 2013